Tussen stimulus en respons is een ruimte. In die ruimte zit onze kracht om onze respons te kiezen. In onze respons ligt onze groei en onze vrijheid.

Groei in uw vrijheid!

Een frisse blik

Door omstandigheden kan de normale gang van zaken ineens veranderen waardoor mensen meer thuis gaan werken en waardoor het nog lastiger wordt om balans in leven en werken te houden. Grenzen vervagen, keuzes maken kan ingewikkeld worden en voor je het weet ben je het overzicht kwijt.

Binnen organisaties kunnen jaren processen vloeiend verlopen, teams goed samenwerken en toch gebeurt er iets waardoor er een dag komt dat het allemaal schuurt en de flow weg is.

Een frisse blik, een goed gesprek en samen kijken naar wat mogelijk is kan heel verhelderend zijn.

Het gedachtengoed van Viktor Frankl

Frankl Life Coaches richten zich op de toekomst. Dat wil zeggen op de taken en de zinvolle doelstellingen die je in de toekomst zal moeten verwezenlijken. Dat doen we op zowel persoonlijk als zakelijk als maatschappelijk gebied. We richten ons zowel op de betekenis van het menselijk bestaan als op het streven van de mens naar een dergelijke betekenis.

Ons uitgangspunt is het gedachtengoed van Viktor Frankl. Volgens Viktor Frankl is het streven naar de zin van zijn leven de primaire motivatiekracht waarover de mens beschikt. Viktor Frankl inspireerde Stephen E. Covey, Dr. Edith Eger en ook Tony Robbins. Zijn leer wordt wereldwijd gevolgd.

Zingecentreerde coaching

Frankl Life Coaches proberen jouw gezichtsveld te verruimen zodat jij je bewust wordt van het hele spectrum van betekenissen en waarde. Frankl Life Coaches gaan uit van oplossingsgericht en positief denken. Life Coaching betekent dat je als Life Coach mensen helpt hun leven vorm te geven vanuit hun diepste wensen en talenten.

Frankl Life Coaches werken vanuit zingecentreerde coaching. 

We nodigen je uit om eens na te denken over de volgende vragen:

‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’

‘Waar hoop je op?’

‘Waar ontbreekt het je aan?’

‘Wat heb jij daarvoor nodig?’

'Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?' 'Waar hoop je op?' 'Waar ontbreekt het je aan?' 'Wat heb jij daarvoor nodig?'

De regie over je leven

In de confrontatie met het dagelijks bestaan wordt ieder mens door het leven ondervraagd en kan ieder mens zich alleen verantwoorden tegenover het leven, door zijn eigen leven te verantwoorden. Hij kan slechts gehoor geven aan het leven door verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen leven. Op deze wijze is een individu ook in staat om de regie over zijn eigen leven en werken te nemen.

Frankl Life Coaches beschouwen verantwoordelijkheid als de kern, de essentie van het menselijk bestaan.

Persoonlijk leiderschap, de regie over je leven hebben, overzicht in je leven creëren het genereren van vrijheid in je leven heeft allemaal te maken met verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Bewustwording van jouw eigen mogelijkheden met betrekking tot het maken van keuzes is een essentieel onderdeel van het traject.

Viktor Frankl heeft hierover gezegd: “Tussen stimulus en respons is een ruimte. In die ruimte zit onze kracht om onze respons te kiezen. In onze respons ligt onze groei en onze vrijheid.”